ART Vision - profesionální prezentace

ART Vision - profesionální prezentace

Experimenty s PASCO

blue_01jpg.JPG

pasco_logo_1197gif.gif

(pdf) Akční nabídka pro školy PascoSensorium (1665,91kB)

Společnost PASCO vyrábí již více než 40 let kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Svými vysoce kvalitními technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo enviromentální výchovy.

Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty.

Máme řešení pro každý vědní obor.

Využijte všech nástrojů pro zobrazení a vyhodnocení dat, sestavíme Vám na míru sady senzorů podle toho, jaké úlohy chcete měřit, poradíme jaké vyhodnocovací rozhraní zvolit. To vše je také ovlivněno tím, zda budete pracovat ve třídě nebo v "terénu".

Inspirujte se námi navrženými sadami pro jednotlivé přírodovědné předměty.

Capstone software

Zcela nový software pro sběr a vyhodnocení dat
Rychlé, výkonné, rozšiřitelné
 
 
 

SPARKvue software

Software určený pro sběr a vyhodnocení Vámi naměřených dat. Zcela nový rozměr interaktivní výuky přírodních věd. Snižuje čas a přípravu experimentu.
 
 
 

Biologie - rozšířená studia

S navrhovanou sadou senzorů můžete vytvořit až 27 experimentů.
Například:
Difúze a osmóza, Katalýza enzymů, Mitóza a meióza, Buněčné dýchání, Genetika organismů, Živočišné reakce, chování, Bakteriální proměny, Fotosyntéza a rostlinná pigmentace.
 
 
 

Ekologie

V této oblasti navrhované sady senzorů lze využít nejen pro Ekologii, ale také Enviromentalistiku. Předpokládá se zde práce především v terénu v kombinaci s některým z typů dataloggerů (sběrnic dat). Příklady možných experimentů:
Znečištění vzduchu a kyselé deště, Sledování kvality vody, Buněčné dýchání, Sluneční intenzita, Sluneční záření a roční období, aj.
 
 
 

Fyzika - rozšířená studia

V této sadě naleznete senzory s jejichž kombinací vytvoříte až 31 experimentů z oborů: Mechanika, Vlny a zvuk, Termomechanika, Geometrie optiky, Elektřina a magnetismus.
 
 
 

Fyzika - základní studia

Sady senzorů z nichž lze sestavit až 37 experimentů jako jsou například:
Impuls síly, Zákon zachování energie, Archimédův zákon, Sériový a paralelní el. obvod, Ohmův zákon, Práce a energie, Točivý moment, Kyvadlo, Teplota a teplo, Zákon zachování hybnosti, Fázové přeměny, aj.
 
 
 

Chemie - rozšířená studia

Navržená sestava senzorů Vám nabízí možnost zpracovat až 30 experimentů, např. s těmito tématy:
Zákony ideálního plynu, Chromatografická separace, Interakce mezi molekulami, Určení sloučeniny, Určení koncentrace vody v hydrátu, Elektrochemie, Acidobazická titrace, Kolorimetrická a spaktrofotometrická analýza, Určení rovnováhy a poměrů reaktantů, aj.
 
 
 

Chemie - základní studia

S těmito navrhovanými sadami senzorů můžete vytvořit až 28 experimentů z okruhů: struktura a vlastnosti látek, chemické látky, chemické reakce.
Příklady laboratorních aktivit:
Intermolekulární síly, Reakční teplo, Titrace, Gay-Lussacův zákon, absolutní nula, Koncentarce kyslíku ve vzduchu, Atomová hmotnost, Elektrolyty, Vlastnosti kovalentních látek a iontů, pH domácích chemikálií, Fázové přeměny, aj.
 
 
 

Tablet DO3DY W 10 EDU

Dokonale flexibilní tablet poskytuje studentům mnohostranné využití
nejen při výuce přírodních věd
 
 
 
[1]    
Návštěvy: 1959213

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

Příběh Prometheanu
Zobrazit všechna videa