ART Vision - profesionální prezentace

ART Vision - profesionální prezentace

Interaktivní učebnice

Několik let soustavné snahy nakonec přimělo nakladatele školních učebnic k výrobě interaktivních materiálů pro školní výuku. Na této stránce nabízíme základní přehled toho nejlepšího, co je momentálně k dispozici. V tuto chvíli jsme do nabídky zahrnuli sortiment sedmi výrobců. Věříme, že budou následovat další.

Společnost Promethean se rozhodla ulehčit Vám výběr školního výukového SW. Tituly od jednotlivých výrobců procházejí akreditací. Pokud SW vyhovuje pro práci na interaktivní tabuli, obdrží jednu ze známek:

znamkypng.png

Conti SW

Jedinečné interaktivní učebnice matematiky. Knihy nejsou převedením žádné tištěné učebnice, ale stránky jsou tvořeny pomocí nástrojů ACTIVstudia/ActivInspire. Učitel tedy může z této knihy využívat jen jednotlivé kapitoly, flipcharty, případně si je může i libovolně upravovat. Flipcharty s hrami a soutěžemi může učitel také využívat třeba jen jako zásobárnu příkladů nebo k rychlému procvičení. Učebnice jsou vytvořeny v programu ActivStudio 3 nebo ActivInspire (Matematika 6)
 
 
 

Nakladatelství FRAUS

FlexiUčebnice jsou základním kamenem komplexního vzdělávacího systému FlexiLearn. Poskytují didakticky zpracovaný výukový materiál v nejrozšířenějším formátu interaktivních učebnic v ČR. Učebnice je vytvořena ve svém programu a je doplněna o cvičení, která jsou vytvořena v programu ActivStudio 3.
 
 
 

Nakladatelství Nová škola

MIUč – multimediální interaktivní učebnice z nakladatelství Nová škola můžete využívat ve vyučovacích hodinách nejen k názorné výuce, ale i pro zpestření a prohloubení probíraného učiva, a to pomocí doplňků, které jsou již součástí těchto elektronických verzí učebnic. Součástí MIUč jsou (kromě grafiky tištěné učebnice) namluvené texty, zajímavosti, webové odkazy, fotografie, videa, animace, různorodá interaktivní cvičení s řešeními (doplňování, křížovky, pexesa, odkrývání obrázků, kvízy, flashová cvičení, apod.) a odkazy na mezipředmětové vztahy.
 
 
 

Nakladatelství Prodos

Prodos je nakladatelský dům s dlouhou tradicí. První učebnice jsme začali vydávat již v roce 1990 a naším krédem se stalo poskytovat školám i rodičům kvalitní materiály pro moderní výuku. V současné době nabízíme více než 250 učebnic v ucelených řadách pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro nižší ročníky gymnázií. O všechny učebnice pečujeme tak, aby splňovaly nejnovější požadavky na výuku, a pravidelně je revidujeme. Vedle toho dále vytváříme učebnice úplně nové. Kromě prvních titulů z řady Interaktivních učebnic tento rok vyjdou Přírodopis 6 (Vývoj života na zemi – Obecná biologie – Biologie hub), dále Fyzika III, 1.díl (Energie a Teplo) a 2. díl (Kapaliny a Plyny), a také Matematické minutovky 8 a 9.
 
 
 

Oživení

Společnost Oživení, o.s. se v rámci programu Udržitelná doprava dlouhodobě věnuje propagaci a podpoře dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usiluje především o snižování nadměrné automobilové zátěže v Praze, zajištění většího bezpečí a komfortu chodců na jejich každodenních cestách městem, vytvoření bezpečné a propojené dopravní infrastruktury pro pražské cyklisty a osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické dopravy ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. Zvláštní pozornost věnuje nejvíce ohroženým a současně znevýhodněným skupinám chodců – dětem, rodičům s kočárky, občanům na invalidních vozících a nevidomým.
 
 
 

Polyglot

Nedílnou součást jazykové školy POLYGLOT tvoří nakladatelství jazykové literatury, které od roku 1992 vydalo desítky úspěšných titulů, např. učebnicové řady pro střední a jazykové školy: 
Sprechen Sie Deutsch?,
Time to Talk,
Cvičebnice anglické gramatiky, Cvičebnice německé gramatiky, Time to Practise s nahrávkami, dostupnými jako CD nebo ve formátu mp3.
Nově vychází i učebnice Fertigkeitstraining B1, moderní interaktivní cvičebnice němčiny vhodná pro výuku v kurzu i pro samostatné opakování a procvičování. Připravuje studenty na maturitní zkoušku z německého jazyka a na zkoušku Goethe-Zertifikat B1/Zertifikat Deutsch.
 
 
 

Prometheus

Nakladatelství Prometheus vzniklo v roce 1993. Vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Elektronické učebnice jsou vytvořené v programu ActivStudio 3.
 
 
 

Terasoft

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém, který vám předkládáme, vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Naše zcela nové a originální pojetí moderní výuky také nezatěžuje vyučující nutností studovat složité a rozsáhlé manuály. Vše je jasné, přehledné a ihned k dispozici.
 
 
 
[1]    
Návštěvy: 1959207

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

Příběh Prometheanu
Zobrazit všechna videa